Top 9 tìm hệ số của x4 trong khai triển (1+2x+3x^2)^10 nổi bật nhất 2022

 - 

Dưới đây là những thông tin và kiến thức hay nhất về chủ đề "tìm hệ số của x4 trong khai triển (1+2x+3x^2)^10" do chúng tôi tổng hợp và biên soạn.
Hãy cùng truyenthuyettaydu.com tìm hiểu tìm hệ số của x4 trong khai triển (1+2x+3x^2)^10 trong bài viết này nhé!

 1. Hệ số của số hạng chứa x^4 trong khai triển P(x)=(3x^2 + x +1 ...

  \((3x^2+x+1)^{10}=\sum \limits_{k=0}^{10}C^k_{10}(3x^2)^{10-k}(x+1)^k=\sum\limits_{k=0}^{10}[C^k_{10}(3x^2)^{10-k}\sum \limits_{p=0}^kC^p_kx^p]\)Biết tổng các hệ số của khai triển \(\left(3-x^2\right)^n\)bằng 1024. Hệ số của số hạng chứa \(x^{12}\) trong khai triển đó bằng bao nhiêu?...

  Xem thêm

 2. Hệ số của số hạng chứa (x^4) trong khai triển P(x) = (( (3(x^2) +

  Hệ số của số hạng chứa ${x^4}$ trong khai triển $P(x) = {\left( {3{x^2} + x + 1} \right)^{10}}$ là:Với $0 \le q \le p \le 10$ thì số hạng tổng quát của khai triển $P(x) = {\left( {3{x^2} + x + 1} \right)^{10}}$ là:${T_p} = C_{10}^p.C_p^q.{(3{x^2})^{10 - p}}.{(x)^{p - q}}{.1^q} = C_{10}^p.C_p^q{.3^{10 - p}}.{(x)^{p - q + 20 - 2p}}$...

  Xem thêm

 3. Tìm hệ số của x^7 trong khai triển f(x)=(1-3x+2x^3)^10 thành ...

  Tìm hệ số của x^7 trong khai triển f(x)=(1-3x+2x^3)^10 thành ...

  Tìm số hạng không chứa x trong khai triển nhị thức Newton của 2x2-3xn x≠0, biết rằng 1.Cn1+2.Cn2+3.Cn3+...+n.Cnn=256n ( Cnk là số tổ hợp chập k của n phần tử)Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi....

  Xem thêm

 4. Bài 108008 - Toán - Học tại nhà

  Bài 108008

  Xem thêm

 5. Tìm hệ số của x4 trong khai triển (1+2x+3x^2)^10

  Xem thêm

 6. [toán 11] Nhị thức Niu-ton | Cộng đồng Học sinh Việt Nam

  1. Tìm hệ số x^{2008} trong khai triển (x^2 - 2)^{670}.(x + 1)^{670} 2. Tìm hệ số của x^4 trong khai triển (1 + 2x + 3x^2)^{10}

  Xem thêm

 7. Hệ số của số hạng chứa x^4 trong khai triển (2+3x)^5...

  Hệ số của số hạng chứa x^4 trong khai triển (2+3x)^5...

  Cho khai triển (1+2x)n = a0 + a1x + a2x2 + ... + anxn, trong đó n ∈ ℤ+. Biết các hệ số a0, a1, ..., an thỏa mãn hệ thức a0 + a12 + ...+an2n = 4096. Hệ số a8 bằng Biết tổng các hệ số trong khai triển nhị thức Newton của (5x-1)n bằng 2100. Tìm hệ số của x3....

  Xem thêm

 8. Tìm hệ số của x^4 trong khai triển nhị thức ( 2x + 3 )^10

  Ta có : \({\left( {2x + 3} \right)^{10}} = \sum\limits_{k = 0}^{10} {C_{10}^k{{\left( {2x} \right)}^k}{3^{10 - k}}}  = \sum\limits_{k = 0}^{10} {C_{10}^k{2^k}{x^k}{3^{10 - k}}} \)Tìm hệ số của \({x^4}\) ta cho \(k = 4 \Rightarrow \) Hệ số của x4 là : \(C_{10}^4{2^4}{3^6} = C_{10}^6{2^4}{3^6}\)....

  Xem thêm

 9. Cách khai triển nhị thức Newton: tìm hệ số, số hạng trong khai ...

  Cách khai triển nhị thức Newton: tìm hệ số, số hạng trong khai ...

  Với Cách khai triển nhị thức Newton: tìm hệ số, số hạng trong khai triển cực hay Toán lớp 11 gồm đầy đủ phương pháp giải, ví dụ minh họa và bài tập trắc nghiệm có lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh ôn tập, biết cách làm dạng bài tập khai triển nhị thức Newton: tìm hệ số, số hạng trong khai triển từ đó đạt điểm cao trong bài thi môn Toán lớp 11....

  Xem thêm