Review 10 thông tư 09/2013/ttlt-bgdđt-btc-bnv hay nhất 2022

 - 

Bạn đang tìm kiếm "thông tư 09/2013/ttlt-bgdđt-btc-bnv" do chúng tôi tổng hợp và biên soạn.
Hãy cùng truyenthuyettaydu.com đón xem thông tư 09/2013/ttlt-bgdđt-btc-bnv trong bài viết này nhé!

 1. Thông tư liên tịch 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV hướng ...

  HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHI HỖ TRỢ ĂN TRƯA CHO TRẺ EM MẪU GIÁO VÀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN MẦM NON THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 60/2011/QĐ -TTG NGÀY 26 THÁNG 10 NĂM 2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON GIAI ĐOẠN 2011-2015...

  Xem thêm

 2. Thông tư liên tịch 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV ... - Vbpl.vn

  Xem thêm

 3. https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=271...

  Xem thêm

 4. Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV của Bộ ...

  Xem thêm

 5. Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV

  Hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non theo quy định tại Quyết định số 60/2011/QĐ -TTg ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015...

  Xem thêm

 6. Thông tư liên tịch 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV của Bộ Giáo dục ...

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…- Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung....

  Xem thêm

 7. Thông tư liên tịch 09/2013/TTLT BGDĐT BTC BNV

  Thông tư này nêu lên các vấn đề như quy định các đối tượng áp dụng, nêu rõ nội dung hỗ trợ, quy định hồ sơ, trình tự chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 3 và 4 tuổi, quy định số lần và phương thức chi hỗ trợ đối với trẻ mẫu giáo 3 và 4 tuổi nêu tại Khoản 3 Điều 1, quy định các đối tượng, nội dung và trình tự hỗ trợ đối với giáo viên....

  Xem thêm

 8. Thông tư liên tịch 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV về hỗ trợ ăn trưa ...

  Thông tư liên tịch 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV về hỗ trợ ăn trưa ...

  Thông tư liên tịch 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ ban hành có hiệu lực từ ngày 25/04/2013. Đối với trẻ mẫu giáo 3, 4 tuổi có cha mẹ thường trú ở biên giới, hải đảo; cha mẹ thuộc diện khó khăn; mồ côi cả cha lẫn mẹ, để được hỗ trợ ăn trưa cần nộp một bộ hồ sơ xét hỗ trợ tại trường mầm non theo học....

  Xem thêm

 9. Chế độ đối với giáo viên theo Thông tư 09/2013

  Theo nội dung bạn hỏi, đối tượng giáo viên được hưởng chế độ chỉ là những giáo viên có bằng chuyên môn và được đóng bảo hiểm bắt buộc trước ngày 15/12/2011 là không đúng. Cụ thể Thông tư số 09 quy định như sau:1. Giáo viên mầm non (bao gồm cả hiệu trưởng, phó hiệu trưởng)đủ tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp làm việc theo chế độ hợp đồng lao động (trong định mức giáo viên được cấp có thẩm quyền phê duyệt)ở các cơ sở giáo dục mầm non công lập....

  Xem thêm

 10. Chế độ giáo viên mầm non theo Thông tư 09/TTLT-BGDĐT ...

  Sau khi nghiên cứu văn bản  và đối chiếu với các quy định của pháp luật, Sở Xây dựng Phú Thọ xin được trả lời như sau:Việc lập dự toán chủ đầu tư cần tuân thủ các văn bản pháp luật về đầu tư xây dựng như sau: Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Định mức dự toán xây dựng công trình số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng;...

  Xem thêm