Đánh giá 10 thông tư số 21/2010/tt-bgdđt hay nhất 2022

 - 

Bạn đang theo dõi "thông tư số 21/2010/tt-bgdđt" do chúng tôi tổng hợp và biên soạn.
Hãy cùng truyenthuyettaydu.com khám phá thông tư số 21/2010/tt-bgdđt trong bài viết này nhé!

 1. Thông tư 21/2010/TT-BGDĐT Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi ...

  BAN HÀNH ĐIỀU LỆ HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CÁC CẤP HỌC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊNCăn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:...

  Xem thêm

 2. Thông tư 21/2010/TT-BGDĐT Ban hành Điều lệ hội ... - Vbpl.vn

  Xem thêm

 3. Thông tư 21/2010/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ hội thi giáo ...

  Thông tư 21/2010/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ hội thi giáo ...

  Thông tư 21/2010/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hànhBAN HÀNH ĐIỀU LỆ HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CÁC CẤP HỌC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN...

  Xem thêm

 4. Thông tư 21/ 2010/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ Hội thi giáo ...

  Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

  Xem thêm

 5. Thông tư 21/2010/TT-BGDĐT Điều lệ hội thi ... - LuatVietnam

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…- Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung....

  Xem thêm

 6. Sơ Đồ Văn Bản 'Thông tư 21/2010/TT-BGDĐT' - Công Báo

  Xem thêm

 7. Thuộc Tính Văn Bản 'Thông tư 21/2010/TT-BGDĐT' - Công Báo

  Xem thêm

 8. Thông tư 21 về thi giáo viên dạy giỏi cần sửa đổi nội dung nào?

  Ngay sau khi có những thông tin ồn ào về việc Hội thi giáo viên giỏi cấp tiểu học ở Hải Phòng yêu cầu những em “học sinh khác” ở nhà thì Bộ Giáo dục đã lập tức vào cuộc để kiểm tra sự việc.Rõ ràng đây là những tín hiệu tích cực từ lãnh đạo Bộ nhằm chấn chỉnh tình trạng bất cập trong Hội thi giáo viên giỏi các cấp hiện nay ở ngành giáo dục....

  Xem thêm

 9. Thông tư 21/2010/TT-BGDĐT THÔNG TƯ BAN HÀNH ĐIỀU ...

  Thông tư 21/2010/TT-BGDĐT THÔNG TƯ BAN HÀNH ĐIỀU LỆ HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CÁC CẤP HỌC PHỔ ...

  Xem thêm

 10. Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/07/2010 của Bộ ...

  Xem thêm