Đánh giá 10 bài thu hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị 05 ct tw của bộ chính trị hay nhất 2022

 - 

Bạn đang tìm kiếm "bài thu hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị 05 ct tw của bộ chính trị" do chúng tôi tổng hợp và biên soạn.
Hãy cùng truyenthuyettaydu.com đón xem bài thu hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị 05 ct tw của bộ chính trị trong bài viết này nhé!

 1. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05: Học tập, làm theo Bác và nêu ...

  Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05: Học tập, làm theo Bác và nêu ...

  (TG) - Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị khóa XIII đã ban hành Kết luận 01-KL/TW về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Kết luận 01). ...

  Xem thêm

 2. Năm năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở ...

  Xem thêm

 3. Những kết quả nổi bật sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT ...

  Sau khi có Chỉ thị số 05-CT/TW, Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 30-KH/TU, ngày 28/9/2016 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trở thành một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tạo ra phong trào học tập và làm theo Bác sâu rộng và hiệu quả như Kế hoạch số 196-KH/TU, ngày 13/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đợt hoạt động với chủ đề “Nghệ An làm theo lời Bác dặn” năm 2019 - 2020, hướng dẫn triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt các chuyên đề, đăng ký học tập và làm theo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị....

  Xem thêm

 4. NHỮNG NỘI DUNG CỐT LÕI CỦA CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW VÀ ...

  Xem thêm

 5. Kế hoạch tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 ...

  Ngành GD&ĐT TP.Hồ Chí Minh

  Xem thêm

 6. Kế hoạch quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Chỉ thị số ...

  Kế hoạch quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Chỉ thị số ...

  PhuthoPortal - Ngày 11/10/2016, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã ban hành Kế hoạch số Số 22 - KH/ĐUK về việc quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh....

  Xem thêm

 7. Một số kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT ...

  Một số kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT ...

  ​Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vi Mạnh Hùng và Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Quang Anh tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW giai đoạn 2016 - 2021 (Ảnh: Lan Phương)Việc tổ chức học tập, quán triệt nội dung của Chỉ thị và chuyên đề hằng năm được thực hiện nghiêm túc, bài bản. Để việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ đánh giá kết quả”. Trong đó, xác định rõ việc quán triệt, học tập các nội dung của Chỉ thị cũng như các chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải đảm bảo nghiêm túc, chất lượng; tạo tiền đề vững chắc để các tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ, đảng viên xây dựng chương trình hành động, kế hoạch học tập và làm theo Bác một cách khoa học, cụ thể, có hiệu quả. Qua nghiên cứu, học tập, đã góp phần nâng cao nhận thức, đổi mới tác phong, lề lối làm việc và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị trong giải quyết công việc, đảm bảo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước....

  Xem thêm

 8. Văn Chấn sau 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT TW của Bộ ...

  Văn Chấn sau 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT TW của Bộ ...

  Việc tổ chức học tập, quán triệt nội dung của Chỉ thị và chuyên đề hằng năm được Huyện uỷ thực hiện nghiêm túc, bài bản. Để công tác triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW trên địa bàn huyện đạt hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ....

  Xem thêm

 9. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII ...

  Ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị khóa XIII đã ban hành Kết luận 01-KL/TW về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy...

  Xem thêm

 10. Những kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ...

  Những kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ...

  Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa ban hành Báo cáo số 03-BC/TW về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị số 05-CT/TW)....

  Xem thêm