Đánh giá 10 (2sinx-1)(2cos2x+2sinx+1)=3-4cos^2x nổi bật nhất 2022

 - 

Bạn đang theo dõi "(2sinx-1)(2cos2x+2sinx+1)=3-4cos^2x" do chúng tôi tổng hợp và biên soạn.
Hãy cùng truyenthuyettaydu.com đón xem (2sinx-1)(2cos2x+2sinx+1)=3-4cos^2x trong bài viết này nhé!

 1. (2sinx-1)(2cos2x+2sinx+1)=3-4cos^2x câu hỏi 2341046

  (2sinx-1)(2cos2x+2sinx+1)=3-4cos^2x câu hỏi 2341046

  Câu trả lời được xác thực chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.$\begin{array}{l} \left( {2\sin x - 1} \right)\left( {2\cos 2x + 2\sin x + 1} \right) = 3 - 4{\cos ^2}x\\  \Leftrightarrow \left( {2\sin x - 1} \right)\left( {2\cos 2x + 2\sin x + 1} \right) = 3 - 4\left( {1 - {{\sin }^2}x} \right)\\  \Leftrightarrow \left( {2\sin x - 1} \right)\left( {2\cos 2x + 2\sin x + 1} \right) = 4{\sin ^2}x - 1\\  \Leftrightarrow \left( {2\sin x - 1} \right)\left( {2\cos 2x + 2\sin x + 1} \right) = \left( {2\sin x - 1} \right)\left( {2\sin x + 1} \right)\\  \Leftrightarrow \left( {2\sin x - 1} \right)\left( {2\cos 2x + 2\sin x + 1 - 2\sin x - 1} \right) = 0\\  \Leftrightarrow \left( {2\sin x - 1} \right)2\cos 2x = 0\\  \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} \sin x = \dfrac{1}{2}\\ \cos 2x = 0 \end{array} \right.\\  \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} x = \dfrac{\pi }{6} + k2\pi \\ x = \dfrac{{5\pi }}{6} + k2\pi \\ 2x = \dfrac{\pi }{2} + k\pi  \end{array} \right.\\  \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} x = \dfrac{\pi }{6} + k2\pi \\ x = \dfrac{{5\pi }}{6} + k2\pi \\ x = \dfrac{\pi }{4} + \dfrac{{k\pi }}{2} \end{array} \right.\left( {k \in Z} \right) \end{array}$  ...

  Xem thêm

 2. 1 )( 2cos 2x + 2sin x + 1 ) = 3 - 4cos ^2 - Tự Học 365

  1 )( 2cos 2x + 2sin x + 1 ) = 3 - 4cos ^2 - Tự Học 365

  Giải phương trình \( \left( {2 \sin x - 1} \right) \left( {2 \cos 2x + 2 \sin x + 1} \right) = 3 - 4{ \cos ^2}x \)\(\begin{array}{l}\,\,\,\,\,\,\left( {2\sin x - 1} \right)\left( {2\cos 2x + 2\sin x + 1} \right) = 3 - 4{\cos ^2}x\\ \Leftrightarrow \left( {2\sin x - 1} \right)\left( {2 - 4{{\sin }^2}x + 2\sin x + 1} \right) = 3 - 4{\cos ^2}x\\ \Leftrightarrow \left( {2\sin x - 1} \right)\left( { - 4{{\sin }^2}x + 2\sin x + 3} \right) = 3 - 4{\cos ^2}x\\ \Leftrightarrow  - 8{\sin ^3}x + 4{\sin ^2}x + 6\sin x + 4{\sin ^2}x - 2\sin x - 3 = 3 - 4{\cos ^2}x\\ \Leftrightarrow  - 8{\sin ^3}x + 8{\sin ^2}x + 4\sin x - 3 = 3 - 4\left( {1 - {{\sin }^2}x} \right)\\ \Leftrightarrow  - 8{\sin ^3}x + 8{\sin ^2}x + 4\sin x - 3 = 3 - 4 + 4{\sin ^2}x\\ \Leftrightarrow  - 8{\sin ^3}x + 4{\sin ^2}x + 4\sin x - 2 = 0\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}\sin x = \frac{{\sqrt 2 }}{2}\\\sin x =  - \frac{{\sqrt 2 }}{2}\\\sin x = \frac{1}{2}\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = \frac{\pi }{4} + k2\pi \\x = \frac{{3\pi }}{4} + k2\pi \\x = \frac{{ - \pi }}{4} + k2\pi \\x = \frac{{5\pi }}{4} + k2\pi \\x = \frac{\pi }{6} + k2\pi \\x = \frac{{5\pi }}{6} + k2\pi \end{array} \right.\,\,\,\left( {k \in \mathbb{Z}} \right)\end{array}\)...

  Xem thêm

 3. Tìm m để phương trình (2sinx−1)(2cos2x+2sinx+m)=3 ...

  Tìm m để phương trình\( \left(2\sin \, x-1\right)\left(2\cos \, 2x+2\sin \, x+m\right)=3-4\cos ^{2} x \)có đúng hai nghiệm thuộc \(\left(0;\pi \right).\)Ta biến đổi  \(\begin{array}{l} {\left(2\sin \, x-1\right)\left(2\cos \, 2x+2\sin \, x+m\right)=3-4\cos ^{2} x} \\ {\Leftrightarrow \left(2\sin \, x-1\right)\left(2\cos \, 2x+2\sin \, x+m\right)=\left(2\sin \, x-1\right)\left(2\sin \, x+1\right)} \\ {\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} {\sin \, x=\frac{1}{2} } \\ {\cos 2x=\frac{1-m}{2} } \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} {\sin \, x=\frac{1}{2} } \\ {\sin ^{2} x=\frac{m+1}{4} \, \, \, \, \, \, (*)} \end{array}\right. } \end{array} \) \(\sin \, x=\frac{1}{2} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} {x=\frac{\pi }{6} +k2\pi } \\ {x=\frac{5\pi }{6} +k2\pi } \end{array}\right. .\)...

  Xem thêm

 4. (2sinx - 1)(2sin2x + 1) = 3 - 4cos^2x - Toán học Lớp 11 - Lazi.vn

  Xem thêm

 5. (2sinx-1)(2cos2x 2sinx 1)=3-4cos2x - Hoc24

  (2sinx-1)(2cos2x 2sinx 1)=3-4cos2x - Hoc24

  Cho phương trình 2 sin x - 1 3 tan x + 2 sin x = 3 - 4 cos 2 x Tổng tất cả các nghiệm thuộc đoạn 0 ; 20 π của phương trình bằngCho phương trình 2 sin x - 1 3 tan x + 2 sin x = 3 - 4 cos 2 x . Tổng tất cả các nghiệm thuộc đoạn 0 ; 20 π  của phương trình bằng...

  Xem thêm

 6. \((2sinx+1)(2sin2x-1)=3-4cos^2x\) - Nguyễn Thị Thanh

  \((2sinx+1)(2sin2x-1)=3-4cos^2x\) - Nguyễn Thị Thanh

  \((2sinx+1)(2sin2x-1)=3-4cos^2x\) \(\Leftrightarrow (2sinx+1)(2sin2x-1)=(2sinx+1)(2sinx-1)\) \(\Leftrightarrow \bigg \lbrack\begin{matrix} sinx=-\frac{1}{2}\\ sin2x=sinx \end{matrix}\) \(\Leftrightarrow \Bigg \lbrack\begin{matrix} x=-\frac{\pi}{6}+k2\pi\\ x=\frac{7\pi}{6}+k2\pi \ \ \\ 2x=x+k2\pi \ \ \ \\ 2x=\pi-x+k2\pi \end{matrix}\) \(\Leftrightarrow \Bigg \lbrack\begin{matrix} x=-\frac{\pi}{6}+k2\pi\\ x=\frac{7\pi}{6}+k2\pi\\ x=k2\pi \ \ \ \ \ \\\ x=\frac{\pi}{3}+\frac{k2\pi}{3} \ \ \end{matrix}\)...

  Xem thêm

 7. \((2sinx+1)(2sin2x-1)=3-4cos^2x\) - Loga.vn

  \((2sinx+1)(2sin2x-1)=3-4cos^2x\) - Loga.vn

  \((2sinx+1)(2sin2x-1)=3-4cos^2x\) \(\Leftrightarrow (2sinx+1)(2sin2x-1)=(2sinx+1)(2sinx-1)\) \(\Leftrightarrow \bigg \lbrack\begin{matrix} sinx=-\frac{1}{2}\\ sin2x=sinx \end{matrix}\) \(\Leftrightarrow \Bigg \lbrack\begin{matrix} x=-\frac{\pi}{6}+k2\pi\\ x=\frac{7\pi}{6}+k2\pi \ \ \\ 2x=x+k2\pi \ \ \ \\ 2x=\pi-x+k2\pi \end{matrix}\) \(\Leftrightarrow \Bigg \lbrack\begin{matrix} x=-\frac{\pi}{6}+k2\pi\\ x=\frac{7\pi}{6}+k2\pi\\ x=k2\pi \ \ \ \ \ \\\ x=\frac{\pi}{3}+\frac{k2\pi}{3} \ \ \end{matrix}\)...

  Xem thêm

 8. Câu 3 Tìm m để phương trình left(2s... | Xem lời giải tại QANDA

  Câu 3 Tìm m để phương trình (2sinx-1)(2cos2x+2sinx+m)=3-4cos2 x có đúng hai nghiệm thuộc (0, pi )

  Xem thêm

 9. Toán 11 - Giải phương trình | Cộng đồng Học sinh Việt Nam

  Giúp mình phương trình này với (2sinx-1)(2cos2x+2sinx+1)=3-4cos^2(x)

  Xem thêm

 10. Giải phương trình( 2sin x - 1)(2sin 2x + 1) = 3 - 4 cos2x - Olm

  Giải phương trình( 2sin x - 1)(2sin 2x + 1) = 3 - 4 cos2x - Olm

  \(\Leftrightarrow\left(2\sin x-1\right)\left(2\sin2x+1\right)=\left(2\sin x-1\right)\left(2\sin x+1\right)\)\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}\cos\frac{3}{2}=0\\\cos\frac{x}{2}=0\end{cases}}\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}\frac{3x}{2}=\frac{\pi}{2}+k2\pi\\\frac{x}{2}=\frac{\pi}{2}+k2\pi\end{cases}\left(k\inℤ\right)}\)...

  Xem thêm